Взяти участь у конкурсі «Запропонуй своє бачення Великого гербу України»

Конкурс оголошується відкритим з 1 травня 2016 року. Прийом конкурсних робіт завершиться 1 жовтня 2016 року. Роботи слід надсилати на електронну адресу info@ukridea.org. У темі листа має бути зазначено «На конкурс „Запропонуй своє бачення Великого герба України“».

Для розгляду на конкурсі надаються:

— Візуальний образ Великого Герба України у векторному (.cdr, .pdf) та растровому (jpg, .jpeg, .tiff .tif, .png) форматах.

— Короткий опис візуального образу, що пояснює ідею, закодовану конкурсантом у елементах зображення у електронному вигляді в одному з форматів .doc(x), .rtf, .txt..

— Заявка на участь у конкурсі в довільній формі

— Коротка біографічна довідка.

— Фотографія автора.

Примітка: У разі, якщо робота подається творчим колективом, додаються біографічні довідки та фото кожного учасника.

Параметри сторінки: розмір 210×297 мм (формат А4), орієнтація книжкова, поля сторінки: ліве — 30 мм, верхнє — 20 мм, праве — 10 мм, нижнє — 25 мм. Текст розміщується на одній стороні аркуша. Інтервал: полуторний. Шрифт: звичайний, Times New Roman, розмір шрифту — 14 пунктів Обсяг: не більше трьох сторінок друкованого тексту. Нумерація сторінок: за порядком від першої до останньої сторінки. На першій сторінці цифра «1» не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра «2» і т. д. Порядковий номер друкується в правому верхньому кутку поля сторінки без будь-яких додаткових знаків (тире, крапки).

Абзацні відступи: 1,25 см, повинні бути однаковими по всьому тексту.

Лапки « » і вкладені лапки « „ “ », дужки ([ ], ()), тире велике (—) в тексті; мале (–) у цифрових інтервалах (1–5, 1996–1998 тощо), всі маркери та інші знаки повинні бути збережені аналогічними в усьому тексті.

Подача заявки на участь у конкурсі означає згоду автора на передачу організаторам конкурсу безоплатних неексклюзивних прав на публікацію його авторського твору в друкованих і електронних виданнях.